Úřední deska – zápis dětí do první třídy


Zápis se koná v Základní škole v Radnicích, Sídliště 591, ve třídě 1.A (1. patro vlevo) a k němu se dostaví všechny děti, které jsou narozené od 1.9.2001 do 31.8.2002 a dále děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky o jeden rok.
Děti narozené po 1.9.2002 do 31.12.2002 se mohou k zápisu dostavit, avšak o jejich přijetí bude rozhodnuto podle celkového počtu zapsaných dětí a na základě lékařského a psychologického vyšetření.

Rodiče přinesou s sebou rodný list dítěte a doklad o bydlišti.

Těšíme se na budoucí prvňáčky a přejeme jim šťastný start do školního života.

Autor: Mgr. Helena Veselá, ředitelka školy
Zdroj: Základní škola
6.5.2007 005.jpg

Komentáře