Úřední deska: Zápis dětí do první třídy ZŠ


Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2006-2007 se koná v ZŠ Radnice se koná v pátek 27.1.2006 od 13 do 18 hodin, v Základní škole, Sídliště 591, ve třídě 1.A (1.patro vlevo). Dostaví se všechny děti, které jsou narozené od 1.9.1999 do 31.8.2000, dále děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky o jeden rok. Děti narozené po 1.září 2000 do 31.prosince 2000 se mohou k zápisu dostavit, o jejich přijetí bude rozhodnuto podle celkového počtu zapsaných dětí a na základě lékařského a psychologického vyšetření. Rodiče přinesou s sebou rodný list dítěte a doklad o bydlišti.

Autor: Mgr. Helena Veselá, ředitelka školy
Zdroj: ZŠ Radnice
ou.jpg

Komentáře