Úřední deska – záměr prodeje pozemku


Zastupitelstvo obce Němčovice schválilo na svém zasedání dne 14. února 2008 usnesením č.2/3-2/2008
záměr prodeje pozemku ppč. 435/7 o výměře 72 m2, vedený jako orná půda v k. ú. Němčovice, ve vlastnictví obce Němčovice.

Výše uvedený pozemek je územním plánem obce určen jako pozemek pro výstavbu rodinného domu. Nabídky zasílejte písemně na adresu Obecního úřadu.

Karel Ferschmann, starosta

Vyvěšeno dne: 14. února 2008
Sejmuto dne:

Autor: starosta
Zdroj: OÚ Němčovice
6.5.2007 005.jpg

Komentáře