Úřední deska – záměr prodeje pozemků


Zastupitelstvo obce Němčovice schválilo na svém zasedání dne 31. května 2007 usnesením č.2/7-5/2007 záměr prodeje pozemků nového stavebního obvodu – pozemek pč. 435/9 o výměře 3 m2, vedeného jako orná půda, ppč. 435/8 o výměře 76 m2 orná půda, ppč. 435/7 o výměře 72 m2 orná půda, ppč. 436/6 o výměře 10 m2 orná půda, ppč. 434/4 o výměře 4 m2 orná půda a ppč. 231/18 o výměře 41 m2 orná půda, vše v k. ú. Němčovice, ve vlastnictví obce Němčovice

Nabídky zasílejte písemně na adresu Obecního úřadu.

Autor: OÚ Němčovice
záměrII.jpg

Komentáře