Úřední deska – záměr prodeje pozemků


Zastupitelstvo obce Němčovice schválilo na svém zasedání dne 26. července 2007 usnesením č.2/2-7/2007
záměr prodeje části pozemků

ppč. 58/2 o výměře 82,5 m2, pč. 58/5 o výměře 31,2 m2, pč. 58/7 o výměře 2,3 m2, pč. 174/6 o výměře 157,0 m2, pč. 174/7 o výměře 102,1 m2 a pč. 174/8 o výměře 159,0 m2, vše v k. ú. Němčovice

ve vlastnictví obce Němčovice

Nabídky zasílejte písemně na adresu Obecního úřadu.
Vyvěšeno dne: 30. července 2007
Sejmuto dne:

Zastupitelstvo obce Němčovice schválilo na svém zasedání dne 26. července 2007 usnesením č.2/4-7/2007
záměr prodeje pozemků

pozemku pč. 1000/22 o výměře 24 m2 lesní pozemek a ppč. 1000/35 o výměře 172 m2 lesní pozemek, oba v k. ú. Olešná u Radnic.

ve vlastnictví obce Němčovice

Nabídky zasílejte písemně na adresu Obecního úřadu do 20. srpna 2007. Na později zaslané nabídky nebude brán zřetel.
Vyvěšeno dne: 30. července 2007
Sejmuto dne:

Autor: kafe
Zdroj: OÚ Němčovice
6.5.2007 005.jpg

Komentáře