Úřední deska – záměr prodeje pozemku


Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 11.října 2007 usnesením č. 3/2-9/2007 záměr prodeje pozemku v novém stavebním obvodu pč. 237/4 o výměře 2757 m2 orná půda v k. ú. Němčovice na stavbu RD. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.

Autor: kafe
Zdroj: OÚ
6.5.2007 005.jpg

Komentáře