Úřední deska – záměr prodeje pozemků


Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 11.října 2007 usnesením č. 3/1-9/2007 záměr prodeje pozemků pč. 1000/37 o výměře 474 m2 lesní pozemek a ppč. 1000/19 o výměře 26 m2 lesní pozemek, oba v k. ú. Olešná u Radnic. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.

Autor: kafe
Zdroj: OÚ
6.5.2007 005.jpg

Komentáře