Úřední deska – ZÁKAZ pálení a rozdělávání ohňů ve volné přírodě na celém území Plzeňského kraje.


V Plzni dne 21. 7. 2006

Krajský úřad Plzeňského kraje vydává v souladu s ustanovením § 5 Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2002 ze dne 16.4. 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a na základě posouzení situace ve vývoji četnosti událostí evidovaných Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje jako požáry v přírodním prostředí tento:

ZÁKAZ pálení a rozdělávání ohňů ve volné přírodě na celém území Plzeňského kraje.

Tento zákaz nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu dlouho trvajícího sucha a s ohledem na měsíční předpověď počasí, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav. Zákaz platí až do odvolání.

Mgr. Jiří Leščinský,v.r.
ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje

Autor: Mgr. Jiří Leščinský,v.r.
Zdroj: ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje
20809546.thc.jpg

Komentáře