Úřední deska – výzva občanům


Podle starého stavebního zákona č. 50/1976 Sb., bude postupováno pouze v řízeních zahájených do konce roku 2006 (to se týká i staveb povolených před rokem 2007, které budou kolaudovány ještě podle tohoto zákona). Nový stavební zákon představuje velkou změnu v povolování staveb, jak pro stavebníky, tak pro stavební úřady. Nově je také stanoveno, že udržovací práce a stavební úpravy na objektech, pokud nedojde ke změně využití, vzhledu nebo zásahu do nosných konstrukcí, nebudou podléhat ohlašovací povinnosti ani povolení. Ostatní záležitosti a podmínky zamýšlené stavby je třeba projednat s příslušným stavebním úřadem.
Jednoduše řečeno, zákonodárce veden snahou zkrotit úředního šimla, ho nakonec nakrmí ovsem a vypustí ho z ohrady…

Autor: kafe
20809546.thc.jpg

Komentáře