Úřední deska – výměna občanských průkazů


Upozorňujeme, že nejpozději dnem 31. prosince 2007 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1998. Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936. Doporučujeme občanům, aby o výměnu občanského průkazu žádali průběžně a neponechávali ji na poslední měsíce roku 2007. Výměna občanských průkazů je bezplatná.
Pokud si občanku nevyměníte ve stanoveném termínu, jedná se o přestupek a je možné za něj dostat pokutu až do výše 10 tisíc korun.

Více: http://www.mvcr.cz/rady/navody/doklady/platneop.html

Autor: kafe
Zdroj: MV ČR, OÚ
op_93i.jpg

Komentáře