Úřední deska: Volby do PSP ČR 2. a 3. června 2006


V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., a zákona č. 418/2004 (dále jen „zákon“) a vyhlášky MVČR č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“),

stanovuje starosta obce Němčovice minimální počet členů okrskové volební komise: 5 (slovy pět).

dále pak v souladu stejného zákona a vyhlášky

stanovuje starosta obce Němčovice ve správním obvodě obce 1 (jednu) okrskovou volební komisi
se sídlem v salónku restaurace v Němčovicích čp.16

dále pak v souladu stejného zákona a vyhlášky

jmenuje starosta obce Němčovice paní Jiřinu Vaškovou, nar. 13.4.1972, trv. bytem Němčovice čp. 8 zapisovatelkou okrskové volební komise.

Autor: Karel Ferschmann, starosta
Zdroj: Obecní úřad Němčovice
Poslanecka_snemovna.jpg

Komentáře