Úřední deska – Veřejná vyhláška


…ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 6 odst. 3 cit. zákona oznamuje všem účastníkům řízení ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Olešná u Radnic. Výsledky komplexních pozemkových úprav budou zavedeny do katastru nemovitostí.

Autor: ing. Jaroslav Cipra, ředitel
Zdroj: Pozemkový úřad Rokycany
20809546.thc.jpg

Komentáře