Úřední deska – POVĚŘENÍ


Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Rokycany jako příslušný správní orgán v souladu s platnými zákony pověřuje zaměstnance firmy GEO Hrubý s.r.o., Plzeň ke vstupu a vjezdu na pozemky po dobu trvání komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Olešná u Radnic.

Originální dokument je naskenován a je součástí této zprávy.

Vyvěšeno: 6. listopadu 2007
Sejmuto:

Autor: ing. Jaroslav Cipra
Zdroj: Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Rokycany
Snímek.jpg

Komentáře