Úřední deska – Oznámení občanům


Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Rokycany oznamuje občanům, že návrhy změn BPEJ v mapách jsou vyloženy k veřejnému nahlédnutí na zdejším obecním úřadě v termínu od 6.11.2007 do 6.12.2007.

Originální dokument je naskenován a je součástí této zprávy.

Vyvěšeno: 6. listopadu 2007
Sejmuto:

Autor: ing. Jaroslav Cipra
Zdroj: Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Rokycany
Snímek1.jpg

Komentáře