Úřední deska – ODVOLÁNÍ zákazu pálení a rozdělávání ohňů ve volné přírodě


Krajský úřad Plzeňského kraje z důvodu pominutí extrémního sucha a po posouzení situace na území Plzeňského kraje,

ODVOLÁVÁ

zákaz pálení a rozdělávání ohňů ve volné přírodě na celém území Plzeňského kraje.

Tento zákaz byl vydán dne 21.7.2006 v souladu s ustanovením § 5 Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2002 ze dne 16.4. 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Toto odvolání zákazu nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Mgr. Jiří Leščinský v.r.
ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje

Autor: Mgr. Jiří Leščinský, ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje
20809546.thc.jpg

Komentáře