Úřední deska: Mimořádné veterinární nařízení


Zakazují se trhy, výstavy, přehlídky, svody, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže drůbeže a ostatních ptáků do odvolání.
Pozastavují se již vydaná veterinární rozhodnutí o pořádání výše uvedených akcí. Zakazují se rovněž soutěže poštovních holubů.
Opatření se ukládá z důvodu ochrany státního území České republiky před zavlečením této nákazy.

Autor: SVS ČR, č.j.: RED/1889/05
AI - mim. vet. opatření.JPG

Komentáře