Upřesnění situace ohledně zdaňování zemědělských pozemků

V návaznosti na zaslání dopisu a letáku z řijna 2003 Vás tímto informuje o vývoji situace ohledně zdaňování zemědělských pozemků v katastrálních územích, v nichž byly obnoveny katastrální operáty.
Současné znění zákona 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje přiznávat k dani z nemovitostí zemědělské pozemky v katastrálních územích, kde proběhla obnova katastrálního operátu jak vlastníkovi, tak i nájemci. Proto záleží především na osobním rozhodnutí každého vlastníka, zda chce předmětné pozemky zdaňovat sám, nebo i nadále ponechat tuto povinnost na nájemci.
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na telefonních číslech 371703405-8, 371703360 – oddělení majetkových daní.

Finanční úřad v Rokycanech
Ing. Radomír Kašák
vedoucí odd. majetkových daní a ost. agend

Komentáře