Upozornění občanům


le sdělení MV se budou od 1.1.2012 vydávat nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (e-OP). To znamená, že pokud občané s trvalým pobytem v okrese Rokycany budou potřebovat nový občanský průkaz, musí se dostavit osobně na MěÚ v Rokycanech. Od 1.1.2012 již nebude možné svážet žádosti z matričních úřadů. Zatím nám nebylo sděleno, jakým způsobem se bude postupovat u nepohyblivých občanů. V souvislosti s touto změnou dojde k omezení jak na agendě občanských průkazů, tak na agendě cestovních dokladů.

Obecní úřad Němčovice doporučuje všem svým občanům, aby v případě, že jim bude končit platnost jejich občanského průkazu, se dostavili ještě v tomto roce s jednou svojí fotografií a současným OP do kanceláře OÚ, kde zatím lze žádost o nový OP vyplnit a podepsat. Doba na „výrobu“ nového OP činí 1 měsíc a stojí to 100 Kč.

Výše uvedené opatření je opět dalším důkazem snahy státu přesouvat stále další a další úřední úkony z menších obcí na větší a občanům ztěžovat vyřizování svých potřeb cestováním přes půl okresu. Padne na to část jejich dovolené a z kapsy se vytáhnou další peníze za dopravu na úřad tam a zpět a to dvakrát. Asi si neuvědomují, že pro lidi z okrajových částí okresu, je to stokilometrová záležitost!
Znak obce-012.jpg

Komentáře