Únia miest Slovenska


Vážený pán starosta,

dňa 7. 11. 2006 sme vydali tlačovú správu o príprave vyhlásenia výsledkov súťaže ZlatýErb.sk 2006, kde sme uviedli aj zoznam nominovaných na ocenenie v rámci jednotlivých kategórií súťaže.

Ceny ZlatyErb.sk sú udeľované v troch hlavných kategóriách: Najlepšia stránka samosprávneho kraja resp. vyššieho územného celku, Najlepšia stránka mesta, resp. mestskej častí Bratislavy alebo Košíc a Najlepšia stránka obcí.

Špeciálne ceny sú udeľované v kategóriách: Najlepšia elektronická služba samospráv, Najlepšia stránka samospráv v oblasti cestovného ruchu a Najlepšia bezbariérová stránka samospráv.

Bude udelená GrandPrix súťaže a zároveň nominácia na cenu EuroCrest pre internetovú stránku najvyššie ocenenú u všetkých porotcov bez ohľadu na kategóriu súťaže.

Ceny budú slávnostne vyhlásené počas Galavečera ITAPA 2006, ktorý sa uskutoční 14. novembra 2006 o 19:30 hod. v Harmony Hall hotela Radisson SAS Carlton v Bratislave.

Je pre mňa veľkou cťou a potešením Vás oficiálne informovať, že internetová stránka obce Němčovice bola ocenená a zároveň Vám tlmočiť srdečné pozvanie na Galavečer ITAPA 2006, na ktorom budú vyhlásené a odovzdané ceny v súťaži „ZlatýErb.sk 2006“.

Veríme, že prijmete pozvanie a osobne prevezmete ocenenie.

V prípade, ak Vám vážne povinnosti neumožnia osobnú účasť, prosíme o vyslanie Vášho zástupcu. Zároveň Vás prosíme o potvrdenie účasti prostredníctvom telefónu na č.: 02/54435914, faxu: 02/54435914, e-mailu: umosr@gtinet.sk

Srdečne blahoželáme a tešíme sa na spoločné stretnutie na Galavečeri medzinárodnej konferencie ITAPA 2006 za účasti významných slovenských i európskych osobností politického a spoločenského života a špičkových odborníkov v oblasti informačných technológií.

S úctou a srdečným pozdravom
Marián Minarovič
generálny sekretár

Autor: Marián Minarovič, generálny sekretár
Zdroj: Únia miest Slovenska
znak.jpg

Komentáře