Ukliďme svět – ukliďme Němčovice


Po nepříznivém sobotním počasí byla tato akce posunuta na neděli a sluníčka jsme se nakonec dočkali. Této celosvětové kampaně s názvem Ukliďme svět jsme se u nás zúčastnili již podruhé, letos nově se sběrovou akcí vysloužilých elektrospotřebičů. Zúčastnilo se celkem 38 dobrovolníků včetně dětí, kteří po předem stanovených trasách sbírali odpadky. Na návsi bylo zřízeno místo, kam mohli občané odložit nepotřebné spotřebiče. Chataři s místními hasiči zlikvidovali jednu starou černou skládku. Bylo sesbíráno celkem 42 plných pytlů odpadků, odevzdáno deset drobných spotřebičů, dvě pračky a tři lednice. Ze staré skládky v úvoze u Kratochvílů bylo vyneseno celkem 4,5 t starých odpadků. Veškerý nasbíraný materiál byl převezen do našeho sběrného dvora, kde byl přetříděn a uložen do kontejnerů podle kategorie odpadů. Vysloužilé spotřebiče budou uloženy do skladu a odvezeny společně s dalšími najednou. Po ukončení akce bylo pro účastníky připraveno občerstvení a rozdány propagační materiály společnosti Elektrowin a.s. Největší radost udělaly dětem bublifuky. Jsme přesvědčeni, že podobné akce mají smysl mají – především smysl výchovný, a to nejen pro děti, ale nakonec i pro samotné dospělé. V obci, kde žije celkem 130 trvale žijících obyvatel je této akci dána poměrně masová podpora obyvatel a je vnímána velmi pozitivně. Za finanční podporu 3000 Kč a zaslané propagační materiály velmi děkujeme společnosti Elektrowin a.s. a také děkujeme kanceláři ÚVR ČSOP za poskytnuté pytle a propagační materiál. Příští rok bychom chtěli tuto akci zopakovat potřetí.

Autor: kafe
20.4.2008 022.jpg

Komentáře