Týdeník 5plus2: Lávka rozděluje lidi z Plzeňska


Projekt, který má propojit dva regiony, vyvolal u některých lidí odpor.

PLzeňsko / Nové přemostění pro pěší by mohlo spojit dva regiony. Zatím je na papíře, ale už má kromě příznivců své zásadní oponenty. Tři blízké obce, severoplzeňský Kaceřov a Dobříč a rokycanské Němčovice, lávku chtějí. Je společným projektem mikroregionů Dolní Střela a Radnicko.
„Výstavbu lávky dlouhodobě podporujeme. Je v souladu se schváleným územním plánem obce Dobříč, platným i pro část Čivice. Lávka je důležitá pro spolupráci s obcemi za vodou, pro rozvoj turistiky, například propojení zámku Kaceřova a hradu Libštejna. Mohli bychom se připojit ke stávajícímu turistickému značení, včetně cyklostezek. A samozřejmě umožní prosté vycházky do sousedství, návštěvu naučných stezek a podobně,“ vysvětluje starosta obce Dobříč na Plzeňsku Václav Lomička.
Zásadně proti je však občanské sdružení Přátelé Horní Berounky, neboli majitelé chat v katastru Olešná u Radnic. Předseda sdružení a majitel jedné z chat Vladimír Kratina projekt považuje za mrhání veřejnými penězi.
„Máme několik důvodů, kvůli kterým se ostře stavíme proti lávce. Bude široká dva metry, takže ani případný patník nezabrání vjezdu motorek. Motorkáře žádný zákaz neodradí,“ říká.
Má také obavy z možných komplikací při velké vodě. „Pilíře mají stát sice na březích, ale těsně nad vodou. Při povodních se u nich budou hromadit velké kmeny, vznikne tak přehrada a ta ohrozí náš majetek,“ domnívá se. Dalším důvodem proti lávce je to, že se podle Kratiny nehodí do přírodního parku Horní Berounka. „I docent Ivan Vorel posoudil, že lávka porušuje krajinný ráz,“ zdůrazňuje.
Němčovický starosta Karel Ferschmann je přesvědčený, že posouzení krajinného rázu nelze dělat od stolu. „Brzdilo nás i nesouhlasné stanovisko Odboru životního prostředí (OŽP) MÚ Rokycany,“ dodal starosta.
„Až Vladimír Zýval z firmy Geo Vision přijel do terénu. Nafotil a simuloval nákres. A závěr? Krajinný ráz lávka nenaruší, doporučil jen zmírňující opatření, která akceptujeme,“ říká Ferschmann.
„Protože byla dvě rozporná stanoviska, konkrétně posouzení pánů Vorla a Zývala, požádal krajský úřad o odborné posouzení Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Ta hodnotí zásah do krajinného rázu jako slabý a záměr považuje za akceptovatelný,“ potvrzuje Jana Kochová z rokycanského OŽP.

Foto: Projektovou dokumentaci lávky vytvořila renomovaná firma. l 150 tisíci Plzeňský kraj, 100 tisíc doplatily oba mikroregiony.

Mutace – 5plus2 – Plzeň

Autor: LUCIE SICHINGEROVÁ
logo_5_plus_2_dny.png

Komentáře