Týdeník 5plus2 – Lávka chce spojovat, ale rozděluje


PLZEŇSKO / Nové přemostění pro pěší by mohlo spojit dva regiony. Zatím je jen na papíře, ale už má kromě příznivců i své zásadní oponenty. Tři blízké obce, severoplzeňský Kaceřov a Dobříč a rokycanské Němčovice, lávku rozhodně chtějí. Je společným projektem mikroregionů Dolní Střela a Radnicko. Občanské sdružení Přátelé Horní Berounky, neboli majitelé chat v katastru Olešná u Radnic, jsou zásadně proti.
„Výstavbu lávky dlouhodobě podporujeme. Je v souladu se schváleným územním plánem obce Dobříč, platným i pro část Čivice. Lávka je důležitá pro spolupráci s obcemi za vodou, pro rozvoj turistiky, například propojení zámku Kaceřova a hradu Libštejna. Mohli bychom se připojit ke stávajícímu turistickému značení, včetně cyklostezek. A samozřejmě umožní prosté vycházky do sousedství, návštěvu naučných stezek a podobně,“ vysvětluje starosta obce Dobříč Václav Lomička. Předseda sdružení Přátelé Horní Berounky Vladimír Kratina a majitel jedné z chat však projekt považuje za mrhání veřejnými penězi. „Máme několik důvodů, kvůli kterým se ostře stavíme proti lávce. Bude široká dva metry, takže ani případný patník nezabrání vjezdu motorek. Motorkáře žádný zákaz neodradí,“ říká. Má také obavy z možných komplikací při velké vodě.
„Pilíře mají stát sice na březích, ale těsně nad vodou. Při povodních se u nich budou hromadit velké kmeny, vznikne tak přehrada a ta ohrozí náš majetek,“ domnívá se. Dalším důvodem proti lávce je to, že se podle Kratiny nehodí do přírodního parku Horní Berounka. „I docent Ivan Vorel posoudil, že lávka porušuje krajinný ráz,“ zdůrazňuje.
Němčovický starosta Karel Ferschmann je přesvědčený, že posouzení krajinného rázu nelze dělat od stolu. „Brzdilo nás i nesouhlasné stanovisko Odboru životního prostředí (OŽP) MÚ Rokycany. „Až Vladimír Zýval z firmy Geo Vision přijel do terénu. Nafotil a simuloval nákres. A závěr? Krajinný ráz lávka nenaruší, doporučil jen zmírňující opatření, která akceptujeme,“ říká Fershmann. „Protože byla dvě rozporná stanoviska, konkrétně posouzení pánů Vorla a Zývala, požádal krajský úřad o odborné posouzení Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Ta hodnotí zásah do krajinného rázu jako slabý a záměr považuje za akceptovatelný,“ potvrzuje Jana Kochová z rokycanského OŽP. Stavebnímu úřadu by tedy už nic nemělo bránit ve vydání územní rozhodnutí.
„My ale doufáme, že lávka přes Berounku nikdy stát nebude. Je to nesmysl, vede odnikud nikam. Navíc nedaleko jsou dva přívozy, ten v Darové vozí i auta, a šest km odtud je liblínský most. Je to projekt starosty Ferschmanna, který si ho tvoří sám pro sebe,“ horlí Kratina.
Starosta Němčovic oponuje, že je to společný projekt několika obcí. „A lávka nevede odnikud nikam. Turisté dojdou k chatám, pak je skála a dál po břehu jít nemůžou. Tak přejdou lávku na druhý břeh, kde se nově otevírá naučná stezka obce Kaceřov, a mohou pokračovat. Přírodu neničíme. To spíš chataři, kteří do ní jezdí auty a mnozí vypouští do vody i splašky. Chápu, že se bojí o klid a nechtějí příliv turistů, ale to území jim přece nepatří. Někteří ani nevlastní pozemky pod chatami,“ vysvětluje Ferschmann. Obyvatelé Němčovic i majitelé chat a chalup, budou mít měsíc na zodpovězení ankety, zda souhlasí s výstavbou lávky podle projektové dokumentace. A až budou mít mikroregiony Dolní Střela a Radnicko všechna potřebná povolení, začnou shánět peníze. „Mám spoustu nápadů, promýšlím různé možnosti financování, dotací. Jen se obávám, abychom kvůli neustálému odkládání o lávku nakonec nepřišli,“ uzavírá starosta.

Autor: Lucie Sichingerová
logo_5_plus_2_dny.png

Komentáře