Týdeník 5plus2: Chataře anketa rozlítila


Spory kvůli lávce pro pěší přes Berounku nekončí. Přemostění je společným projektem mikroregionů Dolní Střela a Radnicko. Lávka by tedy měla spojit severní Plzeňsko a Rokycansko. S její výstavbou však nesouhlasí občanské sdružení Přátelé Horní Berounky, tedy chataři z osady pod Olešnou.
„Je to nesmyslná stavba, most vedoucí odnikud nikam, který vytrvale prosazuje starosta Němčovic. Je to uměle vymyšlená akce pro akci a prostředek, jak vylákat veřejné dotace. Přitom tyto prostředky by mohly být využity daleko účelněji, například na údržbu místních komunikací, na protipovodňová opatření, na sanaci kulturních památek a podobně,“ říká jeden z chatařů a také předseda občanského sdružení Vladimír Kratina.

Starostu udivuje, že je podle Kratiny jediným člověkem, kdo si lávku přeje. „Proto jsme společně se starosty Kaceřova a Dobříče vyhlásili anketu, ve které se může vyjádřit ten, kdo má v dotřených katastrech trvalý pobyt, nebo vlastní rodinný dům či chatu. Otázka je jasná: Souhlasíte se stavbou lávky pro pěší a cyklisty přes Berounku podle studie zpracované projektantem společnosti …?“

Podle Kratiny je anketa zavádějící. „Je záměrně nastavena tak, aby byli chataři přehlasováni obyvateli obcí vzdálených od Berounky 2 až 6 km. A kterým nevadí, že by došlo k nevratné devastaci jádra přírodního parku Horní Berounka z hlediska zachování krajinného rázu i z hlediska ochrany přírody,“ vysvětluje Kratina. Tvrzení o poškození krajinného rázu ale vyvrátily posudky dvou renomovaných a nezávislých firem a povolení k zásahu do krajinného rázu vydal Krajský úřad Plzeňského kraje.

„Anketa není o žádném hlasování. Chceme vědět, kdo všechno o lávku stojí. Proto je také adresná, nikoli anonymní,“ říká Ferschmann. „Tak lze komukoliv doložit, kdo a jak hlasoval. Kdyby byla anonymní, tak by pan Kratina jako první přišel s tvrzením, že jsme si to tam naházeli.“ Majitelé chat se rozhodli ankety nezúčastnit. „To je jejich právo. Ale ukázalo by se, kolik z nich je pro a kolik proti. Víme, že část chatařů proti lávce nic nemá,“ říká starosta a objasňuje, že lávka nevede odnikud nikam. „Turisté dojdou k chatám, pak je skála a dál po břehu jít nemůžou. Takhle přejdou na druhý břeh, kde se otevřela naučná stezka, a mohou jít dál údolní nivou. Přírodu neničíme. Chataři ale všude jezdí auty, parkují v ochranném pásmu řeky a mnozí do ní vypouští splašky. To území jim nepatří. Někteří nevlastní pozemky pod chatami, ani okolo. Řada z nich za jejich užívání dluží za nájem,“ uvádí Ferschmann, kterého zaráží, že chataři neprotestovali nad projektem stavby silničního mostu a silnice, která má propojit severní Kralovicko s dálnicí D5. Obojí je již schváleno v územních plánech. „Co budou chataři říkat tomu, až se začne stavět most cca 250 m proti proudu od poslední chaty? A ve výšce asi 80 m nad jejich hlavami se budou prohánět auta frekventované silnice na Kaznějov?“ ptá se.

Mutace – 5plus2 – Rokycansko

Autor: Lucie Sichingerová
logo_5_plus_2_dny.png

Komentáře