Týdeník 5plus2 – Bez hasičů by obec nežila


Němčovický sbor dobrovolných hasičů je nepostradatelnou složkou v obci. Jeho členové jsou vždy připravení na zásah při různých živelných pohromách, nejen při menších požárech. A navíc organizují různé brigády, sami se jich aktivně účastní a v neposlední řadě pořádají i společenské akce. „A to jsou přesně ty důvody, proč by se měli podporovat,“ říká Karel Ferschmann, starosta obce. Možná i proto se o „své“ hasiče výborně stará. Je jich celkem třicet šest, mezi nimi muži, ženy a čtrnáct soptíků. Sbor je opravdu velmi dobře vybavený. Například Tatra 148 CAS uveze 17 kubíků vody. „Říkáme jí velkej rybník. Má široké využití. Dopravuje třeba vodu do obcí, když je někde nějaká porucha vodárny,“ popisuje Ferschmann.
Chloubou němčovického sboru jsou renovovaná Praga RN AS z roku 1951 či malé hasičské autíčko pro soptíky, které je vlastně takovou zmenšeninou „Ereny“. „K technice patří i dobře vybavená dílna v naší hasičárně. Nejdůležitější jsou ale naši pracovití, ochotní a šikovní hasiči,“ uzavírá Ferschmann.

Autor: Lucie Sichingerová
logo_5_plus_2_dny.png

Komentáře