Topíme peletkami


Jedni z prvních, kteří využijí účelovou dotaci z rozpočtu obce Němčovice na pořízení ekologického vytápění v obci, budou zřejmě manželé Piksovi z Olešné. Splní totiž všechny podmínky, které si obec stanovila pro zvýšení kvality ovzduší v obci jako významné složky životního prostředí. Piksovi vyřadili z provozu starý kotel na uhlí a pořídili si nový kotel na spalování biomasy – na dřevěné peletky. Peletky jsou ekologické palivo s vysokým obsahem energie a vyrábí se lisováním dřevních hoblin a pilin bez žádných pojiv. Co tím Piksovi získají? Zatím se nedá říci, že budou topit levněji. Současná cena peletek (1 tuna stojí cca 4.000,– Kč) a je srovnatelná s cenou v domě protopeného hnědého uhlí a dříví za topné období. Místo 70q hnědého uhlí je potřeba 60 q peletek. Určitě však získají řadu dalších výhod – obsah popele z peletek je 0,33 %, automatické přikládání si žádá doplňování násypky jednou za týden, kotel topí automaticky podle venkovní teploty a to hlavní je, že od nich nebude v zimě stoupat černý dým, který běžně vychází z našich komínů při spalování nekvalitního, vysokosirnatého a stále dražšího hnědého uhlí, který obtěžuje nejen samotné majitele domu, ale i sousedy. Závěrem přidáme několik zajímavých čísel: pořizovací cena kotle s násypkou (cca 70 tis. Kč), dále jeho odborná instalace, energetický audit (nutný dotační požadavek), úprava komína, revizní zpráva od kominíka, přijde celkem cca 100 tis. Kč. Ze státního fondu ŽP lze získat dotaci na nákup kotle ve výši 50 %, tj. cca 35 tis. Kč a od obce získat dotaci ve výši 10 tis. Kč. Zbytek, tedy asi 55 tis. Kč dáte ze svého. Pokud vezmete v úvahu, že se bude cena uhlí zvyšovat spolu s připravovanou ekologickou daní a cena peletek snižovat při přílivu dalších odběratelů, pak tento způsob topení určitě není špatná investice do budoucna.

Autor: kafe
28.7.2008 005.jpg

Komentáře