Tisková zpráva – Unie podpořila sběrný dvůr v Němčovicích


Unie podpořila sběrný dvůr v Němčovicích

Obec Němčovice, jedna z menších obcí na okrese Rokycany obdržela v těchto dnech rozhodnutí ministra životního prostředí o finanční podpoře na projekt výstavby nového sběrného dvora odpadů z prostředků Evropské unie, Operačního programu životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady projektu výstavby nového sběrného dvora obce jsou 6,1,miliónů Kč a Evropská unie spolu se Státním fondem životního prostředí přispěje téměř 90% těchto prostředků, konkrétně 5,5 milióny Kč.

Jedná se o projekt výstavby nového, moderně vybaveného sběrného dvora odpadů na doposud nevyužívaném pozemku ve vlastnictví obce na vhodném místě kousek od zástavby pro bydlení v obci. Nevyužívaný pozemek, který sloužil pro provizorní a dočasné ukládání odpadů produkovaných obyvateli obce tak bude po výstavbě moderního sběrného dvora odpadů sloužit nejenom potřebám odpadového hospodářství samotné obce Němčovice, ale rovněž i potřebám okolních spádových obcí.

Projekt výstavby nového, moderně vybaveného sběrného dvora odpadů byl připravován od začátku loňského roku, žádost o finanční prostředky Evropské unie byla podána koncem října loňského roku. Po nezbytné přípravě samotné stavby sběrného dvora se předpokládá, že by sběrný dvůr odpadů byl otevřen pro veřejnost ještě do konce letošního roku.
Sběrný dvůr bude vybaven potřebnými sběrnými nádobami na všechny druhy odpadů, které produkují obyvatelé města (včetně nebezpečných odpadů), každý obyvatel bude moci do sběrného dvora ukládat jakýkoli odpad, který vyprodukoval v domácnosti (jako například objemný odpad-nábytek či koberce, vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností-lednice, televize, mikrovlnky apod., nebo biologický odpad). Sběrný dvůr bude vybaven zázemím pro obsluhu, místem pro umisťování biologického odpadu ze zahrad včetně štěpkovače. Celý areál sběrného dvora bude mít zpevněnou plochu a bude oplocen a vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem včetně kamer, které identifikují každou „nežádoucí“ návštěvu sběrného dvora odpadů.

Obec Němčovice předpokládá, že sběrný dvůr odpadů bude zcela zdarma pro všechny občany, kteří uhradili příslušný poplatek za odpady v daném kalendářním roce. Obec tak nabídne svým občanům nově velmi kvalitní službu a možnost, jak nakládat s odpady z domácností v souladu základních zásad ochrany životního prostředí. Jedná se tak o další velký počin malé obce na Rokycansku obce Němčovice, která si zakládá na podpoře ochrany životního prostředí. Obec Němčovice byla mimo jiné již třikrát vyhlášena jako nejlepší obec v třídění odpadů v Plzeňském kraji.

Sběrné dvory odpadů jsou velmi důležitým zařízením pro nakládání s odpady ve městech a obcích. Jejich výhodou je, že díky obsluze jsou odpady odděleně shromažďovány a tříděny a velká většina z nich je pak materiálově využívána. V loňském a letošním roce byla v Plzeňském kraji dokončena výstavba osmi sběrných dvorů odpadů podpořených rovněž prostředky Operačního programu Životní prostředí, tedy prostředky Evropské unie. V současné době funguje v Plzeňském kraji celkem 65 sběrných dvorů odpadů, z toho jich bylo 20 postaveno za přispění finančních prostředků z Evropské unie.

Autor: Bc. Marek Sýkora
Zdroj: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
11.10.2007 007.jpg

Komentáře