Tepelné čerpadlo a další nápady


Do finále soutěže Energy Globe Award se dostaly i Němčovice na Rokycansku s projektem ekologického vytápění. O zkušenosti se podělil s čtenáři Moderní obce starosta obce Karel Ferschmann.

Tepelné čerpadlo zatím vytápí jeden bytový dům, obecní úřad, knihovnu a hasičskou zbrojnici. Obec kromě toho finančně podporuje výměnu starých kotlů za nové, ekologické, a pořízení topení z obnovitelných zdrojů.

Celkové náklady na projekt nazvaný Modelový přechod na ekologické vytápění byly 1,350 milionu korun. Zčásti byl financován z evropského programu INTERREG III A, přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika (752 tisíc Kč), zbytek uhradila obec. Celou akci bylo nutné předfinancovat úvěrem od České spořitelny. Projektu předcházelo zateplení celého objektu včetně výměny všech oken a dveří.

JAK TO FUNGUJE

Jako obnovitelný zdroj energie obec využívá geotermální energii, k čemu jí slouží tepelné čerpadlo se systémem země – voda. Čerpá teplo ze tří hlubinných vrtů hlubokých 90 metrů. Funguje v podstatě jako obrácená lednice. Zatímco ta řízek ochlazuje a následně vypouští odpadní teplo, tepelné čerpadlo využívá teplo z vrtů a kompresor ochlazenou vodu (nemrznoucí kapalinu) v primárním okruhu odvádí zpět do země. Sekundární okruh pak získanou energii rozvádí do radiátorů a vytápí dům. Poměr mezi získanou a dodanou energií je zhruba 5 : 1. Výhodou je také to, že počítač čerpadla kontroluje venkovní i vnitřní teploty, jejich průměry, a reaguje tak automaticky na změny počasí. Pro ilustraci: Finančně vychází v průměru topení v bytě 2 +1 za rok na zhruba 8000 Kč.

Projekt je možné technicky rozšířit i na další objekty. „V současné době jsme instalovali na střechu hasičského domu solární panely, které jednak ohřívají vodu hasičům do sprch a zároveň dotápějí do systému tepelného čerpadla. Nově připravovaná přestavba budovy bývalého obecního úřadu, stojící nedaleko, bude rovněž vytápěna pomocí tepelného čerpadla,“ vysvětluje starosta Karel Ferschmann.

DOTACE DOMÁCNOSTEM

Jednorázová dotace trvale žijícím obyvatelům Němčovic ve výši 10 tisíc korun na ekologičtější vytápění byla spíše symbolická a podpůrná. Zatím byla vyplacena jen dvakrát. „Problém starých kotlů, nekvalitního vysokosirnatého hnědého uhlí, špatného spalování, nedobrého stavu komínů netrápí jen naši obec, ale většinu malých obcí v České republice. Jde také o ohleduplnost, odpovědnost a především o peníze. Každý z nás ví, jaký zápach se line z komínů v zimě, když občané přijdou z práce a zatopí. To se nedá dýchat. Často k tomu bohužel přispěje pálení odpadků. Jenže dávat lidem pokuty, což zákon umožňuje, problém nevyřeší. U nás se začalo o této problematice mluvit teprve před nedávnem. Lidé si začali postupně vyměňovat dosluhující staré kotle za kotle na dřevo, na pelety, případně si pořizují alespoň moderní zplyňovací kotle. Začínají také uvažovat o instalaci tepelných čerpadel, jejichž cena se postupně dostává na přijatelnou hodnotu s návratností do 10 let. Je totiž nutné počítat s tím, že cena hnědého uhlí bude už jen vyšší a jeho kvalita horší. Ale jak už jsem řekl, je to především otázka rodinných rozpočtů. A ten nelze žádnou pokutou domácnosti vylepšit. Takže více osvěty je třeba v každém případě,“ říká starosta.

DALŠÍ PLÁNY

Obyvatelé Němčovic připravují nyní výstavbu dvou fotovoltaických elektráren (ta větší bude mít výkon 2 MWp) a stavební projekt na již třetí malou vodní elektrárnu. Jeden občan začíná asi na čtyřech hektarech s pěstováním rychle rostoucích topolů a obec stále ještě neopustila myšlenka na stavbu jedné větrné elektrárny. Od letošního srpna se také staví sběrný dvůr v celkové hodnotě 6,2 mil. Kč, přičemž 90 % nákladů bude uhrazeno z dotace Operačního programu Životní prostředí. Nový sběrný dvůr bude otevřen od příštího roku a určitě přispěje ke zlepšení životního prostředí v regionu.

Obec chce využívat obnovitelné zdroje energie ve spolupráci s obyvateli a soukromými firmami i k rozvoji turistického ruchu. Chystá zajímavou, a zřejmě ojedinělou ekologickou turistickou stezku, osazenou informačními panely o šetrném přístupu k životu a přírodě na relativně malém území jedné obce. Návštěvníci se seznámí s tím, jak pracují zařízení na využívání obnovitelné energie – tepelná čerpadla a solární panely, jak lze čistit splašky v kořenové čistírně, jak funguje sběrný dvůr obce, bezdrátová internetová obecní síť a další. To vše v obci, která má jen 132 obyvatel a neuvolněného starostu. Je to důkaz toho, že když se chce, tak i malá vesnička může leccos.

Autor: JIŘINA ONDRÁČKOVÁ
Zdroj: Moderní obec
7.7.2006 011.jpg

Komentáře