Tak přece jenom to snad letos doděláme…


Plzeňský kraj vyhlásil v lednu tohoto roku „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2006“ (dále jen Program) zaměřený na podporu rozvoje obcí v Plzeňském kraji. Pro jeho realizaci v roce 2006 bylo vyčleněno celkem 60 mil. Kč z rozpočtu Plzeňského kraje.
Správci Programu, Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, bylo ve stanoveném termínu podáno celkem 395 žádostí obcí, dobrovolných svazků obcí a zájmových sdružení právnických osob s celkovou sumou požadované dotace 129,39 mil. Kč. Rozdělení dotací v rámci Programu bylo schváleno Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 11.4. 2006 (č. usnesení 324/06).
Přehled uspokojených žadatelů část A) – projekty obcí včetně náhradních akcí naleznete zde:
http://www.kr-plzensky.cz/article.asp?itm=27487

Autor: kafe
Zdroj: http://www.kr-plzensky.cz/
27487_1029_20060411143856.jpg

Komentáře