První zasedání okrskové volební komise

Věc: První zasedání okrskové volební komise

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky MVČR č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), podle § 15 písm. e) zákona

svolávám

v pátek dne 19. září 2014 od 17 hodin v kanceláři OÚ
první zasedání okrskové komise.

Karel Ferschmann
starosta
V Němčovicích dne 10. září 2014

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení

o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva obce Němčovice
podle § 29, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů

Datum: 10. a 11. října 2014 (pátek, sobota); první den voleb začíná hlasování
ve 14.00 hodin a končí ve 22.00. Druhý den voleb začíná v 8.00 a
končí ve 14.00 hodin.
Místo: Salónek restaurace v Němčovicích

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Karel Ferschmann
starosta
V Němčovicích dne 10. září 2014

Delegování členů okrskové volební komise

Věc: Delegování členů okrskové volební komise

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky MVČR č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), podle § 17 odst. 2) zákona

jmenuji

paní Marii Novou, nar. 30.11.1957, trv . bytem Němčovice čp. 21
paní Marii Solarovou, nar. 26.2.1947, trv. bytem Němčovice čp. 29
paní Jitku Ferschmanovou, nar. 11.12.1952, trv . bytem Němčovice čp. 16
pana Martina Kozu nar. 17.1.1975, trv. bytem Němčovice čp. 26
paní Jitku Černou, nar. 19.5.1953, trv . bytem Němčovice čp. 19

členy okrskové volební komise v Němčovicích, okres Rokycany
pro volby do Zastupitelstva obce Němčovice ve dnech 10. a 11. října 2014

Karel Ferschmann
starosta
V Němčovicích dne 10. září 2014

Jmenování zapisovatele OVK

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky MVČR č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), podle § 17 odst. 6) zákona

Jmenuji

Janu Kratochvílovou, nar. 22.4.1948, trv. bytem Němčovice čp. 39
zapisovatelkou okrskové volební komise
pro volby do zastupitelstva obce v obci Němčovice
ve dnech 10. a 11. října 2014

Karel Ferschmann
starosta

V Němčovicích dne 29.8.2014

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Věc: Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky MVČR č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), podle § 15 písm. g) zákona

stanovuji

ve správním obvodě obce 1 (jednu) okrskovou volební komisi
se sídlem v salónku restaurace v Němčovicích

Karel Ferschmann
starosta

V Němčovicích dne 25. srpna 2014

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Věc:
Stanovení minimálního počtu členů OVK

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky MVČR č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), podle § 15 písm. d) zákona

stanovuji

minimální počet členů okrskové volební komise: 5 (slovy pět)

Karel Ferschmann
starosta

V Němčovicích dne 11. srpna 2014

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu v Němčovice

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení tohoto zákona o volbách do Evropského parlamentu, podle § 32 odst. 2 zákona

Datum: 23. a 24. května 2014 (pátek, sobota)
první den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00
druhý den voleb začíná v 8.00 a končí ve 14.00 hodin

Místo: Salónek restaurace v Němčovicích

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Karel Ferschmann
starosta
V Němčovicích dne 8. května 2014

Delegování členů okrskové volební komise

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení tohoto zákona o volbách do Evropského parlamentu, podle § 18 odst. 3 zákona

jmenuji

paní Janu Kratochvílovou, trv. bytem Němčovice čp. 39
paní Marii Novou, trv . bytem Němčovice čp. 21
paní Marii Solarovou, trv. bytem Němčovice čp. 29
paní Danuši Pavelkovou, trv. bytem Němčovice čp. 37

členy okrskové volební komise v Němčovicích, okres Rokycany
pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014

Karel Ferschmann
starosta
V Němčovicích dne 30. dubna 2014

——————————————————-

Věc: Delegování členů okrskové volební komise

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení tohoto zákona o volbách do Evropského parlamentu, podle § 18 odst. 3 zákona

jmenuji

paní Jitku Střelečkovou, nar. 29.8.1972, trv. bytem Němčovice čp. 37
paní Jitku Ferschmanovou, nar. 11.12.1952, trv . bytem Němčovice čp. 16

členy okrskové volební komise v Němčovicích, okres Rokycany
pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014

Karel Ferschmann
starosta
V Němčovicích dne 6. května 2014

Jmenování zapisovatele OVK

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení tohoto zákona o volbách do Evropského parlamentu, podle § 18 odst. 7 zákona

jmenuji

Jiřinu Vaškovou, nar. 13.4.1972, trv. bytem Němčovice čp. 37

zapisovatelem okrskové volební komise
pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014

Karel Ferschmann

V Němčovicích dne 7. dubna 2014