Stavba kanalizace začne zanedlouho


Ve čtvrtek obec obdržela od Městského úřadu v Rokycanech vodoprávní povolení na stavbu kanalizace v novém stavebním obvodě pro výstavbu třiceti rodinných domů a rekreačních chat v západní části obce Němčovice. Na kořenovou čistírnu odpadních vod budou napojeny také starší rodinné domy v části zvané „na drahách“, jejichž majitelé neměli dosud možnost se na obecní kanalizaci připojit. Po nabytí právní moci rozhodnutí budou stavební práce ihned započaty s předpokládaným termínem jejich dokončení nejpozději do poloviny září letošního roku.
30.8.2006 004.jpg

Komentáře