Státní pozemkový úřad se ozval. Po třech letech…


Státní pozemkový úřad se ozval. Po třech letech…

Němčovice – Přestože už v roce 2012 ministerstvo zemědělství vyřešilo vnitřním předpisem problematiku monitoringu eroze zemědělské půdy, teprve před několika dny dorazila prostřednictvím datové schránky na obec žádost o spolupráci se Státním pozemkovým úřadem. Žádá o spolupráci při zjišťování nenadálých projevů eroze a svahových deformací půdy.
Hlavním cílem monitoringu eroze je zjišťování, evidence a správa informací o výskytu eroze, následné vyhodnocení příčin, návrhy řešení, opatření na zmírnění, nebo odstranění negativních důsledků. Pokud dojde k takové událostiabudezjištěno, žekní došlo provedením nevhodných agrotechnických postupů, setím širokořádkových plodin na velkých půdních blocích s absencí ploch rozptýlené zeleně, dojde po rekognoskaci (průzkumu) terénu pracovníkem pobočky SPÚ k dalším úkonům, především k přesunu daného půdního bloku mezi erozně ohrožené a tím budedobudoucnavyloučenov daném území setí širokořádkových plodin, např. kukuřice. Opatření je velmi důležité, protože v ČR je vodní erozí ohroženo více než 50% všech zemědělských pozemků. Výše popsané události stačí nahlásit na obecní úřad, který následně bude kontaktovat pověřené pracovníky Státního pozemkového úřadu.

IM000855.JPG

Komentáře