Státní moc likviduje malé obce


Podle jednotlivých ustanovení zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům byly stanoveny koeficienty velikostních kategorií obcí podle počtu obyvatel v obci. Podle tohoto zákona platí pravidlo, že obce s nejmenším počtem obyvatel mají také nejmenší koeficienty, podle kterých se jim vypočítává příjem peněz do obecní pokladny (daňový výnos). Např. obec spočtem do 100 obyvatel má koeficient 0,4213, od 101 do 200 obyvatel už 0,537, od 301 do 1500 obyvatel má koeficient 0,5881 a pro srovnání hlavní město Praha má koeficient 2,7611! Stanovením těchto velikostních kategorií se státní moc vědomě snaží o likvidaci malých obcí. V důvodové zprávě tohoto zákona je dokonce uvedeno, že: „rozpočtové příjmy malých obcí se tímto způsobem sníží, což bude silným motivačním prvkem pro slučování obcí.“ Výsledkem je, že tato právní úprava nezaručuje malým obcím dostatečný příjem, aby mohly plnit své funkce a aby mohly zajistit svým občanům životní podmínky srovnatelné s většími městy. Tím se podporuje nežádoucí migrace obyvatel do velkých měst a vylidňování venkova. Dalším negativním jevem souvisejícím s aplikací zákona s koeficienty, které deformují příjmy obcí, je umělé slučování obcí, jehož jediným cílem je „postup“ k vyššímu koeficientu. Není výjimkou, že některé obce lákají občany odkudkoliv, aby se v dané obci přihlásili jen formálně k pobytu, aby se tak opticky počet obyvatel zvýšil. Obce dokonce tuto poptávku po fiktivním navýšení počtu obyvatel inzerují a za přihlášení se k pobytu občany „uplácejí“ peněžitými odměnami. Proto se naše obec připojila k návrhu skupiny senátorů k Ústavnímu soudu ČR do Brna. Pokud by tento soud zrušil část ustanovení zákona a jeho přílohu č. 2, mohl by se výrazně zlepšit daňový výnos pro malé obce. Byl by tak zajištěn spravedlivější prostor pro reprodukci života v takových malých obcích, jako je ta naše.

Autor: Karel Ferschmann
Zdroj: Rokycanský deník
smiech025.jpg

Komentáře