Starostův blog – Program likvidace venkova


O penězích, které směřují z EU na financování českých projektů, už byla popsána spousta papíru.
O tyto peníze žádají hlavně města a obce a slibují si, že za ně pořídí vybudování toho či onoho. V praxi se jim to také již několik let daří. Jenže – málokdo už ví, s jakými problémy se musí potýkat radnice a zvláště ty malé, než se k nějakým těm penězům vůbec dostanou. Když už se obci podaří dotaci získat, narazí starostové na největší překážku a ta se jmenuje český státní úředník.

Vím, o čem mluvím. V loňském roce naše obec získala dvě dotace. Je zajímavé, že přestože peníze pocházely v obou případech z fondů EU, jejich administrace byla naprosto rozdílná.
V prvním případě to byla dotace na výstavbu sběrného dvora odpadů a pocházela z Operačního programu Životního prostředí. Krátce popíšu: Stavba byla dokončena a zkolaudována dvacátého sedmého.
O tři dny později přijel úředník ze SFŽP na kontrolu a patnáctého následujícího měsíce přišlo na účet obce 5,5 miliónu Kč. K tomu dodala obec ze svého rozpočtu podíl deset procent a uhradila celou částku (6,2 mil. Kč) dodavateli díla. To nemělo chybu.

Příklad opačný: Na stavbu Multifunkčního domu nám byla schválena dotace z Programu rozvoje venkova ve výši 5,8 mil. Kč. Zde byly pravidla nastaveny tak, že bylo nutno dílo postavit, zkolaudovat, 100 procent uhradit (6,5 mil. Kč) a pak teprve požádat Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) o proplacení dotace. Na předfinancování si tudíž musela naše obec vzít úvěr ve výši 5 819 888 Kč. Po dokončení stavby – od srpna loňského roku – jsme museli nejprve absolvovat třikrát cestu do Českých Budějovic s hromadou papírů ke kontrole. Teprve letos v únoru, po mnoha urgencích, přijeli úředníci SZIF na kontrolu do Němčovic, kde nezjistili žádné závady. Bohužel, dodnes nám nebyla dotace proplacena a to přesto, že obec splnila dávno všechny stanovené podmínky. Proč, to nevíme. Výsledkem je naprosto kritický stav obecních financí. K dnešnímu dni jsme neplánovanými splátkami úroku ČS a.s. (měsíčně cca 28 000 Kč) utratili naprosto zbytečně částku 208 210 Kč! Připočteme-li k tomu 10 procent jako podíl obce ve výši 700 tisíc korun, který musíte k dotaci přidat, tak je to pro 130hlavou obec opravdu hodně peněz.

Jenže není ještě konec. Podle našich informaci pocházejících ze SZIF a PGRLF by měly peníze dorazit snad v polovině měsíce dubna. Proto zastupitelstvo naší obce navrhuje, aby název dotačního programu „Program rozvoje venkova“ byl přejmenován na „Program likvidace venkova“, protože tak to bude přesně označovat výsledek. Navíc současný způsob proplácení dotací znamená jen přelévání peněz z kapes daňových poplatníků prostřednictvím finančních úřadů přes rozpočty obcí na účty soukromých bank. Takto špatně nastavený systém čerpání peněz z PRV a nezájem státních úředníků problém vyřešit v přiměřené době, může malé obce zcela ekonomicky zlikvidovat.

Závěrem zůstává více otázek než odpovědí. Proč z jednoho fondu (OPŽP) to jde velmi jednoduše a z druhého (SZIF) tak složitě. Mám na to vlastní odpověď: Asi by bylo potřeba poslat za mříže více než jen dva úředníky Státního zemědělského intervenčního fondu. O tom by zase možná mohli mluvit starostové obcí, které čekají na peníze z Regionálního operačního programu (ROP).
DSC_1334.jpg

Komentáře