Starostové: Stát blokuje výstavbu rodinných domků v obcích


Starostové obcí se bouří proti nedávné novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Ta obcím fakticky zamezila vyčleňovat nová území pro výstavbu rodinných domů. Stávající parcely pak stát zatížil statisícovými poplatky. Do problémů se dostávají například mladé rodiny. Starostové varují před dalším odlivem obyvatel z venkova.

„Chránit půdu zákony před agresivní výstavbou v okolí velkých měst je třeba. Ale že se novela zcela zásadně dotkne zejména menších obcí při jejich rozvoji, to mě opravdu nenapadlo,” uvedl starosta obce Němčovice a předseda pracovní skupiny Sdružení místních samospráv (SMS ČR) pro životní prostředí Karel Ferschmann.

V praxi to znamená, že pokud budou obce potřebovat vytvořit v územním plánu nové pozemky pro stavbu rodinných domů na místech, kde leží zemědělská půda I. a II. bonitní třídy, bude změna územního plánu podléhat bezprecedentně složitým byrokratickým procesům, prokazování vyššího veřejného zájmu a navíc velmi vysokým poplatkům. „Na rozšiřování bytové zástavby mohou obce rovnou zapomenout,” doplnil starosta Ferschmann.

„Ano, naše obec již narazila. S krajskými úředníky jsem řešil změnu územního plánu, navrhujeme nové plochy pro rodinné domy a odjížděl jsem velice zklamaný. Dle sdělení odboru životního prostředí stavba rodinných domů bohužel není veřejným zájmem převažujícím nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Osobně jsem informoval i ministryni pro místní rozvoj, že se touto novelou zákona o ochraně ZPF prakticky zastavil rozvoj obcí a to je prostě špatně,“ míní Pavel Eliáš, starosta obce České Heřmanice.

Novela zákona č. 41/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, vstoupila v účinnost od 1. dubna 2015. V současnosti zásadně omezuje jakýkoliv rozvoj obcí. Paralyzováno je v současnosti zejména rozšiřování bytové a individuální výstavby. Starostové ze Sdružení místních samospráv ČR aktuálně oslovili některé zákonodárce s cílem napravit současný stav. Tento proces však může trvat více než 10 měsíců.

Zdroj: Parlamentní listy.cz

Komentáře