Stanovení počtu členů okrskové komise

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 21 odst. 2) zákona

stanovuji

počet členů okrskové hlasovací komise: 5 (slovy pět)
pro místní referendum konané dne 23. srpna 2008

Karel Ferschmann, starosta

Komentáře

Nezařazené