Stanovení minimálního počtu členů OVK – volby do Sněmovny PSP ČR

Stanovení minimálního počtu členů OVK

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., a zákona č. 418/2004 (dále jen „zákon“) a vyhlášky MVČR č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), podle § 14c písm. c) zákona

stanovuji

minimální počet členů okrskové volební komise: 5 (slovy pět)

Karel Ferschmann, starosta

V Němčovicích dne 25. března 2010

Komentáře