Stanovení minimálního počtu členů OVK

Věc:
Stanovení minimálního počtu členů OVK

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky MVČR č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), podle § 15 písm. d) zákona

stanovuji

minimální počet členů okrskové volební komise: 5 (slovy pět)

Karel Ferschmann
starosta

V Němčovicích dne 11. srpna 2014

Komentáře