Spíše špatná zpráva


Popeláři neodvezou odpad z popelnic, který je možné vytřídit a uložit do speciálních kontejnerů. Popelnice obsahující tento nepovolený odpad bude označena samolepkou a bude vyvezena při dalším svozu, ale až po přetřídění jejím uživatelem. Důvodem je skutečnost, že plastové obaly na skládce často zahoří (ukládá se zde také popel) a následně dochází k úniku jedovatých zplodin do ovzduší, lehké plasty jsou větrem odnášeny do okolí, ale hlavně: Rychle se snižuje kapacita skládky odpadem, který lze likvidovat jiným způsobem. Dodáváme, že kontejnery na separovaný (tříděný) odpad – sklo, plasty a papír jsou u nás umístěny v Němčovicích u hospody a na sběrném dvoře a jeden kontejner na papír je ještě u „výboru“. V Olešné jsou kontejnery u hospody a u řeky na rozcestí. V současné době jednáme o rozšíření tříděného sběru o nápojové obaly, tzv. tetrapacky, což jsou vícevrstvé krabice od mléka, vína a džusů a tak doufejme, že kontejnery na tento odpad budou rozmístěny u nás co nejdříve. Snaha snížit množství těchto druhů odpadu na skládce je také v našem zájmu. Musíme si uvědomit, že po naplnění kapacity skládky na Břasích a po ukončení jejího provozu, není v dosahu naší obce žádná další skládka, na kterou by bylo možné komunální odpad vyvážet za přijatelnou cenu a budeme muset třídit úplně všechno. Nic jiného nám totiž nezbyde. Otevřít novou skládku někde jinde a někdy jindy, to už za žádných okolností nepůjde.

Autor: kafe
Zdroj: OÚ
nevyvezeno.jpg

Komentáře