Špatná zpráva


Výsledkem kontroly čerpání dotací za rok 2002 a 2003 provedené pracovníky Finančního úřadu Rokycany je zjištění, že dotace na opravu místní komunikace ve výši 119 tisíc Kč od MMR byla použita v rozporu se stanovenými podmínkami.
Nebyl dodržen termín akce. Obec má nařízeno dotaci vrátit včetně penále ve výši 90 tisíc Kč. Ostatní dotace byly použity správně.

Autor: kafe

Komentáře