Špatná zpráva o stavu mostů


Plzeň – Každý sedmý z 873 silničních mostů v kraji je ve špatném stavu. Jejich správci však ujištují, že nehrozí jejich zřícení. Lépe jsou na tom železniční mosty. Kondici všech prověřily nedávné bleskové povodně.
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) spravuje v kraji celkem 295 mostů, z toho 125 na dálnici D5. „U nich žádné nebezpečí nehrozí. Nejhorší stavební stav je u nich – ze sedmistupňové klasifikace číslo III. – tedy dobrý. Je to dáno mládím dálnice,“ říká provozní náměstek plzeňské Správy ŘSD Michal Syřínek. Hůře jsou na tom mosty na silnicích I. třídy. Ze 170 je jich devět ve stavebním stavu V., tedy špatný. Ve velmi špatném až havarijním stavu je více než sedmdesátiletý most přes Střelu v Plasích na severním Plzeňsku.
„Jeho oprava vyjde na 60 milionů korun. Letos to bude naše největší investice do mostů,“ prozradil ředitel plzeňského ŘSD Zdeněk Kuťák.
Kromě toho však v regionu nevyhovují další desítky mostů na silnicích nižších tříd, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje. Z více než 700 je jich ve špatném stavu sedmina. „U šestnácti dalších máme hlášený velmi špatný stav. V havarijním jsou pouze dva,“ vyčíslil vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Jaroslav Vejprava a ujistil, že žádný z nich nehrozí zřícením. „U všech dělají lidé ze správ a údržby silnic běžné prohlídky minimálně jednou ročně. U mostů ve špatném až havarijním stavu dokonce dvakrát ročně,“ vysvětlil Vejprava. Uvedl také, že se mostní konstrukce navíc prohlíží i po živelných pohromách, jako například po nedávných povodních, nebo před přepravou zvláště těžkého nákladu. „I při jakékoliv události, která může ovlivnit stav mostu -například nehoda kamionu,“ vysvětlil Jaroslav Vejprava.
Za poslední čtyři roky zaplatil Plzeňský kraj za prohlídky a běžné úpravy mostů na silnicích II. a III. přes 361 milionů korun. Letos to bude dalších 92 milionů. Nejvíce, kolem 22 milionů, investuje kraj do trojice mostů ve Stříbře. Devatenáct milionů bude stát rekonstrukce tří mostů mezi Kozolupy a Touškovem. Na 11 milionů vyjde oprava mostní konstrukce v Němčovicích na Rokycansku.
O poznání lépe jsou na tom železniční mosty. Ze zhruba 550, o které pečuje Správa dopravní cesty Plzeň, jich je momentálně jen deset v nevyhovujícím stavu. „Havarijní totiž nelze v železničním provozu připustit. Pokud k němu dojde jako při nedávných povodních na severní Moravě, okamžitě na něm zastavíme dopravu,“ říká Jiří Štastný ze Správy železniční dopravní cesty. Ta do opravy a údržby mostů na západě Čech ročně investuje kolem 15 milionů korun. „Samozřejmě je to bez nákladů na mosty III. koridoru, kterých jen v kraji opravíme nebo postavíme více než osmdesát. Ty jsou financováné samostatně,“ upozorňuje Jiří Šťastný.
Odolnost řady západočeských mostů prověřily koncem června bleskové povodně. Nejhůře dopadl most na silnici mezi Týncem a Klenovou, ze kterého zbyly jen trosky. „Náklady na stavbu nového se blíží k pěti milionům. Po 700 tisících bude stát oprava dvou propustků na Horažďovicku,“ vyčíslil Miroslav Sušický z klatovské správy a údržby silnic. Dodal, že kvůli nečekanýmvýdajům na odstranění škod napáchaných velkou vodou, nedojde letos na některé z plánovaných oprav silnic.

Autor: JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ
Zdroj: Mladá fronta Dnes
13.10.2008 010.jpg

Komentáře