Soutěž na návrh loga Mikroregionu Radnicko


Mikroregion Radnicko, sdružující třiadvacet obcí, vyhlašuje soutěž na návrh loga (znaku) MR. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv z veřejnosti, protože grafické dopracování znaku provede odborník po dohodě se soutěžícím. Soutěžní návrh musí obsahovat logo v barevném i černobílém provedení. Ideově by měl návrh vycházet ze vhodných dominant regionu nebo původních řemesel a měl by obsahovat text názvu MR. Měl by být jednoduchý a nápaditý. Nepřípustné je podání návrhů v elektronické podobě nebo nosiči. Zpracované návrhy lze odevzdat poštou nebo osobně do kanceláře OÚ Němčovice v termínu do 30. září 2007. Návrhy doručené po uplynutí této lhůty nebudou hodnoceny. Vyhlašovatel ocení první tři návrhy tak, že za první místo náleží odměna 2.000,– Kč, za druhé 1.000,– Kč a za třetí místo 500,– Kč. Žádné další náklady spojené s účastí v soutěži nebudou hrazeny. Návrhy budou předloženy hodnotitelům jako anonymní, hodnotit je bude komise složená ze starostů členských obcí Mikroregionu Radnicko. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo neudělit 1., 2. a 3. místo. Tato soutěž není veřejnou soutěží ve smyslu přísl. zákonů Soutěžní návrhy zůstávají majetkem vyhlašovatele.

Autor: kafe
apic_otaznik.jpg

Komentáře