Soudní spor se zemědělci se chýlí ke konci


Šest let už trvá soudní pře obce se zemědělskou společností o náhradu škody ve výši čtvrt milionu korun za škody způsobené nevhodným způsobem hospodaření. V jednací síni Okresního soudu v Rokycanech byl přítomen za žalobkyni starosta obce a právní zástupkyně obce, advokátka JUDr. S. Rychtalíková, za žalovanou společnost její právní zástupce, advokát JUDr. A. Roubal a místopředseda představenstva ing. V. Spurný. Jednání včera zahájila soudkyně JUDr. Kantoříková v 10 hodin. Vypovídal náměstek ředitele Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd ing. Novotného. Přijel z Brna na žádost právního zástupce žalované společnosti, aby zodpověděl na jejich otázky. Byl zpracovatelem znaleckého posudku, který si vyžádal soud. Potvrdil, že hospodaření zemědělců nebere ohled na vodní erozi, jejich způsob hospodaření v této lokalitě je špatný, že protipovodňová opatření v obci Olešná jsou dostatečná a že kdyby zemědělci prováděli v povodí ohleduplná agrotechnická opatření, která by měla být naprosto jasná lidem s průměrným zemědělským vzděláním, nevznikaly by v obci škody žádné. Jednání je odročeno na 21. dubna 2011 od 13 hodin a protože už se začala soudkyně zabývat výší škody, předpokládáme vynesení rozsudku.

Stejně tak byla odročena na stejný den i druhá soudní žaloba obce, kterou začal ve 13 hodin soudit soudce Mgr. Hromada. Jedná se o způsobenou škodu v roce 2008 na částku téměř půl milionu korun. Zde už s ohledem na projednávání téměř identické události v roce 2005 a na výsledky hodnocení znalců bude snad toto soudní jednání kratší. Toho už se nezúčastnil za žalovanou ing. Spurný. O znalecký posudek bude soudem požádán opět VÚMOP z Brna. V souvislosti s výši škody je požadavkem obce úhrada části škody, která vznikla po sesutí kamenné zdi v retenční nádrži, která podepírá mj. pozemek pana Kopeckého. Stavební firma vypracovala pro potřeby žaloby cenový rozpočet opravy této zdi, která se vyšplhala téměř až na půl milionu korun. Žalovaná společnost odmítá tuto škodu uhradit s odůvodněním, že se opěrná zeď sesunula po zásahu bagrem, když se nádrž čistila. Je pravda, že opakované vypouštění nádrže, vybírání bahna této zdi neprospělo, avšak lze téměř z jistotou tvrdit, že příčinná souvislost škody – bahno x opakované čištění = poškození zdi je na místě. Nakonec jsme navrhli, aby se předešlo dalším sporům a dohadům, že necháme zeď opravit a budeme požadovat úhradu poloviny zaplacené částky za opravu od zemědělské společnosti. Takže uvidíme za sedm neděl.

Karel Ferschmann
ferschmann_soud2_denik_clanek_hp.jpg

Komentáře