Slovo do pranice – smrdí sousedovo komín nebo váš sousedovi?


Ministerstvo životního prostředí chce novelizovat zákon o ochraně ovzduší, aby bylo omezeno jeho znečišťování mj. z domácích kamen a kotlů. Pokud nebudou splňovat limity, nebude povoleno je po 1. lednu 2014 používat. Stejně tak se postupně zpřísní požadavky na kvalitu paliv a ty nekvalitní (má se na mysli hnědé uhlí, uhelné kaly a lignit), tak do roku 2014 zmizí z trhu, takže si je lidé ani nebudou mít možnost koupit. Co tomu říkáte?

Jestli tomu tak bude, to se ukáže. Určitě však bude dobré začít přemýšlet časem o výměně zastaralého kotle, případně o možnost vytápět dům obnovitelným zdrojem energie např. tepelným čerpadlem, slunečními kolektory – mezi tyto zdroje patří i dřevo, peletky, štěpky apod. Kde na to vezmeme? Určitě budou vypisovány postupně pobídkové dotační tituly k dofinancování nákupu či instalace nového zařízení k vytápění RD. Informace o možnosti, jak získat finanční výpomoc, obdržíte na požádání v kanceláři OÚ.

Každý by si měl uvědomit, že co spalujeme, dýcháme my, celá rodina, sousedé. Nejhorší variantou je pálení odpadků. Prachové částice ve vzduchu, které tak vznikají, výrazně zvyšují riziko akutních i chronických onemocnění dýchacích cest a vedou i ke vzniku rakoviny. Nenahraditelným pomocníkem zůstávají člověku stromy, které dovedou zachytit desetkrát více prachu, než stejná plocha trávníku.

Závěr. Prostě to tak už bude a ne jinak – ložiska kvalitního uhlí jsou na naší planetě vyčerpána, uhlí bude čím dál méně, bude čím dál horší a také stále více dražší a dražší.

Další informací se dozvíte na www.env.cz/vytapeni nebo www.opzp.cz nebo www.sfzp.cz nebo www.stromzivota.cz

Autor: kafe
Zdroj: MŽP ČR
1107940963_domky-kour-kominy.jpg

Komentáře