Signál do vašeho telefonu už bude brzy


Na zasedání zastupitelstva obce informoval starosta přítomné o postupu příprav na výstavbu vysílače společnosti T – Mobile nad Olešnou. Odbor ŽP v Rokycanech vydal souhlasné stanovisko se zásahem do krajinného rázu s tím, že vysílač bude mít maximální výšku 45 metrů. Bude se jednat o betonový sloup, který bude mít barevný vzhled zapadající do okolní krajiny. Bylo již vybráno přesné místo pro jeho stanoviště, byl vydán souhlas vlastníka pozemku a předjednány pozemky pro položení kabelu pro přívod elektřiny. Všechny tyto pozemky jsou ve vlastnictví obce. Pokud bude v zimních měsících vydáno stavební povolení, stavět by se mohl vysílač dle slov zástupce společnosti již na jaře 2011 a do provozu pak bude uveden v létě roku 2011. Teď už můžeme jen doufat, že se již brzo občané z Olešné, z Němčovic, ale také z Újezda u Sv. Kříže dočkají kvalitního signálu a nebudou muset v jedenadvacátém století běhat s telefonem u ucha do kopce a rukama si přitom nahánět do sluchátka chybějící „vlny“.
001.JPG

Komentáře