Sesuv kamenné zdi


V Olešné se sesula kamenná zeď podpírající sousední pozemek do místního rybníka. Vzhledem k jejímu stavebně-technickému stavu, na kterém se podepsala voda při opakovaných povodních, se nejednalo ani o žádné překvapení. Opravovat jí pravděpodobně nebudeme, protože zrovna dnes obdržela obec Němčovice vodoprávní povolení ke stavbě „Olešná – protipovodňová opatření“, která zvýší kapacitu průtočného profilu Olešenského potoka ve středu obce v délce 165 m. Tato nová kanalizační stoka pro odvedení povrchových a dešťových vod v profilu 200 x 150 cm nahradí dnešní kanalizaci o profilu 50 až 70 cm. Součástí stavby bude i rekonstrukce potrubí pro napájení místního rybníčku (víceúčelové vodní nádrže), dále vložení příčného roštu do komunikace a nad stávající vtokové spadiště naváže obloukový přechod vytvořený železobetonovou zdí pro ochranu objektu stodoly. V povolení se také stanoví, že stavba bude zahájena v srpnu 2008 a dokončena do 31.12.2009. Nutno dodat, že musíme všichni doufat, že peníze z Ministerstva zemědělství dorazí včas. Pak už opravdu nebude této akci stát nic v cestě…

Autor: kafe
4.2.2008 006.jpg

Komentáře