Schválený rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce 2015

par. pol. Příjmy Rozpočet 2015
1111,1113 Daň z příjmu fyzických osob 450,00
1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 5,00
1121,1122 Daň z příjmu právnických osob 700,00
1211 DPH 900,00
1351 Loterie 5,00
1361 Správní poplatky 5,00
1511 Daň z nemovitosti 580,00
1334 Odvody za odnění z pozemkového fondu 0,50
1340 odpady 120,00
1343 Poplatek za veřejné prostranství 50,00
1345 poplatek z ubytovací kapacity 10,00
1348 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 30,00
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemku 0,00
4111 Dotace na volby 0,00
4112 Příspěvek na výkon státní správy 54,40
4116 Úřad práce 1 000,00
4121 Neinvestiční dotace od obcí 180,00
4122 Neinvestiční dotace od kraje 50,00
4129 dotace od MR – kotce 20,00
4216 Investiční dotace 1 000,00
4222 Investiční dotace od kraje 700,00
1031 Příjmy z LH 100,00
3639 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku 0,00
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 10,00
5512 zajištění JPO v obci Újezd u SV. Kříže 5,00
3612 Bytové hospodářství 400,00
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 200,00
2321 Odvád.a čišt. odp. vod a nakládání s kaly 80,00
6171 Ostatní služby 150,00
6171 2139 pronájem multikára 45,00
6310 úroky 0,50
1014 Útulek pro psy 350,00
Celkem 7 200,40

Výdaje
1014 Útulek pro psy 350,00
1031 Lesní hospodářství 50,00
2212 Oprava místních komunikací 10,00
2221 Doprava 15,00
2310 pitná voda 10,00
2321 ČOV 60,00
2341 Vodní hospodářství 40,00
3141 Školství 30,00
3314 knihovna 50,00
3419 tv činnost 2,00
3399 Kultura 120,00
3412 sportovní zařízení 35,00
3419 ost. tělovýchovná činnost 10,00
3429 zájmová činnost 5,00
3543 pomoc zdrav. postiženým 3,00
3612 bytové hospodářství 120,00
3631 veřejné osvětlení 100,00
3639 komunální služby a územní rozvoj 2 000,00
3639 mzdy ÚP 1 000,00
3721 sběr a odvoz nebezpečných odpadů 20,00
3722 sběr a odvoz komunálních odpadů 250,00
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 350,00
5512 Požární ochrana – dobr.část 100,00
6112 zastupitelstva obcí 180,00
6115 volby do zastupitelstva 0,00
6117 volby do Evropského parlamnetu 0,00
6171 činnost místní samosprávy 2 000,00
6310 bankovní poplatky 35,00
6320 pojištění 15,00
splátka úvěru 240,00
Celkem 7 200,00

vyvěšeno: 12.1.2015
sejmuto:

Komentáře