Schválený rozpočet obce na rok 2014

Převod z roku 2013 231,8

Příjmy: (v tis.Kč)

Daň z příjm. fyzic. osob 420,0
Daň z příjm. FO ze SVČ 10,2
Daň z příjmu práv. osob 600,0
DPH 800,0
Loterie 10,0
Správní poplatky 5,0
Daň z nemovitosti 550,0
Odvody za odnětí ZPF 20,0
Příjmy z pronáj. půdy 5,0
Příjmy z pronájmu ost. 50,0
Příjmy z LH 150,0
Příjmy z prodeje neinv. maj. 90,0
Příjmy z prodeje pozemků 363,0
Poplatek za veř. prostr. 50,0
Poplatek z reklamy 10,0
Poplatek za zhodnocení stav. pozemku 100,0
poplatek z uybotvací kapacity 10,0
Bytové hospodář. 400,0
Odpadové hospodářství 300,0
Ostat. služby 200,0
Neinvest. dotace 200,0
Dotace na JPO 20,0
Dotace na volby 70,0
Investiční dotace 1550,0
Příspěvěk na výkon stát. správy 54,4
Úřad práce 1000,0
Útulek pro psy 350,0

Výdaje (v tis. Kč:)

Péče o zeleň 250,0
Vodní hospodářství 20,0
Doprava 4,6
Školství 90,0
Zdravotnictví 10,0
Kultura 100,0
Vnitřní správa 150,0
Místní hospodářství 2.000,0
Lesní hospodářství 60,0
Bytové hospodářství 120,0
Pohostinství 100,0
Nákup nemov. majetku 363,0
Odpadové hospodářství 290,0
Mzdy ÚP 1000,0
Územní plánování 50,0
Veřejné osvětlení 240,0
Oprava místních komunikací 100,0
JPO obce 80,0
Úvěr ČS a.s. 240,0
Útulek pro psy 300,0
Územní rozvoj 1750,0

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.287,6 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.287,6 Kč

Vyvěšeno: 14. ledna 2014
Schváleno: 30.1.2014

Komentáře