Schválený rozpočet obce na rok 2013

Příjmy: (v tis.Kč)

Daň z příjm. fyzic. osob 350,0
Daň z příjm. FO ze SVČ 20,0
Daň z příjmu práv. osob 700,0
DPH 680,0
Loterie 5,0
Správní poplatky 7,0
Daň z nemovitosti 650,0
Odvody za odnětí ZPF 20,5
Příjmy z pronáj. půdy 5,0
Příjmy z pronájmu ost. 50,0
Příjmy z LH 170,0
Příjmy z prodeje neinv. maj. 90,0
Poplatek za veř. prostr. 350,0
Poplatek z reklamy 10,0
Poplatek za zhodnocení stav. pozemku 80,0
Bytové hospodář. 350,0
Odpadové hospodářství 520,0
Ostat. služby 250,0
Neinvest. dotace 100,0
Dotace na JPO 20,0
Příspěvěk na výkon stát. správy 60,1
Úřad práce 800,0
Dotace MMR – povodně 2012 431,0
Útulek pro psy 360,0

Výdaje (v tis. Kč:)

Péče o zeleň 250,0
Vodní hospodářství 5,0
Doprava 5,0
Školství 75,0
Zdravotnictví 10,0
Kultura 150,0
Vnitřní správa 150,0
Místní hospodářství 2.000,0
Lesní hospodářství 60,0
Bytové hospodářství 120,0
Pohostinství 320,0
Nákup nemov. majetku 100,0
Odpadové hospodářství 650,0
Mzdy ÚP 900,0
Územní plánování 50,0
Veřejné osvětlení 50,0
Oprava místních komunikací 150,0
JPO obce 80,0
Úvěr ČS a.s. 590,0
Útulek pro psy 360,0

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.078,6 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.075,0 Kč

Vyvěšeno: 10. ledna 2013

Komentáře