Schválený rozpočet obce na rok 2012

Příjmy: (v tis.Kč)

Daň z příjm. fyzic. osob 300,0
Daň z příjm. FO ze SVČ 30,0
Daň z příjmu práv. osob 600,0
DPH 600,0
Správní poplatky 7,0
Daň z nemovitosti 700,0
Příjmy z pronáj. půdy 20,0
Příjmy z pronájmu ost. 50,0
Příjmy z LH 250,0
Příjmy z prodeje neinv. maj. 50,0
Poplatek za veř. prostr. 450,0
Poplatek z reklamy 10,0
Bytové hospodář. 350,0
Poplatek za odpady 120,0
Odstraňování kom. odp. 100,0
Provoz SDO 150,0
Ostat. služby 350,0
Neinvest. dotace 60,0
Dotace na JPO 2,0
Příspěvěk na výkon stát. správy 60,1
Dotace MMR 600,0
Úřad práce 1.200,0
Stočné 70,0
Útulek pro psy 320,0

Výdaje (v tis. Kč:)

Péče o zeleň 250,0
Vodní hospodářství 95,0
Doprava 5,0
Školství 100,0
Zdravotnictví 10,0
Kultura 150,0
Vnitřní správa 150,1
Místní hospodářství 2.000,0
Lesní hospodářství 160,0
Bytové hospodářství 129,0
Nákup nemov. majetku 500,0
Odpadové hospodářství 350,0
Mzdy ÚP 1.300,0
Územní plánování 250,0
Kanalizace 250,0
Veřejné osvětlení 50,0
Oprava místních komunikací 150,0
JPO obce 80,0
Úvěr ČS a.s. 150,0
Útulek pro psy 320,0

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.449,1 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.449,1 Kč

Vyvěšeno: 10. ledna 2012

Komentáře