Schválený rozpočet obce na rok 2011

Příjmy: (v tis.Kč)

Daň z příjm. fyzic. osob 300,0
Daň z příjm. FO ze SVČ 50,0
Daň z příjmu práv. osob 400,0
DPH 600,0
Správní poplatky 7,0
Daň z nemovitosti 800,0
Příjmy z pronáj. půdy 5,0
Příjmy z pronájmu ost. 100,0
Příjmy z LH 100,0
Příjmy z prodeje neinv. maj. 200,0
Poplatek za veř. prostr. 650,0
Poplatek z reklamy 100,0
Bytové hospodář. 350,0
Poplatek za odpady 120,0
Odstraňování kom. odp. 100,0
Provoz SDO 150,0
Ostat. služby 50,0
Neinvest. dotace 120,0
Dotace na JPO 2,0
Příspěvěk na výkon stát. správy 60,1
Dotace PRV 1.516,0
Dotace sčítání lidu 30,0
Úřad práce 1.300,0
Stočné 70,0
Útulek pro psy 260,0

Výdaje (v tis. Kč:)

Vodní hospodářství 25,0
Doprava 5,0
Školství 100,0
Zdravotnictví 10,0
Kultura 150,0
Vnitřní správa 450,0
Místní hospodářství 2.000,0
Lesní hospodářství 80,0
Bytové hospodářství 70,0
Nákup nemov. majetku 500,0
Odpadové hospodářství 350,0
Mzdy ÚP 1.300,0
Územní plánování 100,0
Kanalizace 250,0
Veřejné osvětlení 50,0
Oprava místních komunikací 150,0
JPO obce 80,0
Úvěr ČS a.s. 1.666,0

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.440,1 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.336,0 Kč

přebytek (uvedeno v tis. Kč.) + 104,1 Kč

Komentáře